เคล็ดลับในการทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่ถึง 100 หลังจาก 48 ชั่วโมง

ครั้งแรกใน THAILAND

สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 10 ปี 20 ปี

นมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน NUTRIDIABET Gold

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลของคุณ

เราได้ประสานงานกับผู้ผลิต Nutri Diabet เพื่อจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้

สั่งของได้ที่นี่

ซือ 1 กล่อง - 920 บาท (ราคามุม 1790 บาท)
ชื่อ 2 กล่อง - 1600 บาท (800 บาท/กล่อง)
ซื้อ 3 กล่อง แถม 1 กล่อง - 2590 บาท (650 บาท/กล่อง)
ซื้อ 4 กล่อง ได้ 2 - 3490 บาท(580 บาท/ กล่อง)
ซื้อ 12 กระป๋อง - 6500 บาท (541 บาท/ 1 กระป๋อง)
ซื้อ 24 กระป๋อง - 12,100 บาท ( 504 บาท / 1 กระป๋อง )

ข่าวสารต่างๆมากมายเกี่ยวกับ NUTRI DIABET GOLD

สั่งของได้ที่นี่

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลของคุณ

เราได้ประสานงานกับผู้ผลิต Nutri Diabet เพื่อจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้

สั่งของได้ที่นี่

ซือ 1 กล่อง - 920 บาท (ราคามุม 1790 บาท)
ชื่อ 2 กล่อง - 1600 บาท (800 บาท/กล่อง)
ซื้อ 3 กล่อง แถม 1 กล่อง - 2590 บาท (650 บาท/กล่อง)
ซื้อ 4 กล่อง ได้ 2 - 3490 บาท(580 บาท/ กล่อง)
ซื้อ 12 กระป๋อง - 6500 บาท (541 บาท/ 1 กระป๋อง)
ซื้อ 24 กระป๋อง - 12,100 บาท ( 504 บาท / 1 กระป๋อง )

สั่งของได้ที่นี่

ซือ 1 กล่อง - 920 บาท (ราคามุม 1790 บาท)
ชื่อ 2 กล่อง - 1600 บาท (800 บาท/กล่อง)
ซื้อ 3 กล่อง แถม 1 กล่อง - 2590 บาท (650 บาท/กล่อง)
ซื้อ 4 กล่อง ได้ 2 - 3490 บาท(580 บาท/ กล่อง)
ซื้อ 12 กระป๋อง - 6500 บาท (541 บาท/ 1 กระป๋อง)
ซื้อ 24 กระป๋อง - 12,100 บาท ( 504 บาท / 1 กระป๋อง )